Psychomotorische therapie

 

 

Wat zijn de uitgangspunten van de psychomotorische therapie?

 

 • Een lichaams- en bewegingsgerichte therapie.

Psychische klachten- en aandoeningen hebben ook een lichamelijke kant. Die lichamelijke kant is het aangrijpingspunt van de psychomotorische therapie. Er zijn ruwweg drie invalshoeken om klachten te verminderen, het psychisch welbevinden positief te beïnvloeden of acceptatie te bevorderen:

 

 • Lichamelijke inspanning en psychisch welbevinden

Er wordt steeds meer bekend over de positieve invloed van lichamelijke activiteiten op het psychische welbevinden. De psychomotorisch therapeut onderzoekt met jou hoe lichaamsbeweging en lichamelijke inspanning aansluiten bij jouwklachten en hulpvraag. Lichaamsbeweging met voldoende inspanning kan bijvoorbeeld de stemming verbeteren, kan je conditie verbeteren en kan je veerkracht doen toenemen. Je krijgt ook weer zin om andere activiteiten te ondernemen.

 

 • Lichaamsbeleving, emoties en gedrag

Bij verschillende soorten psychische problemen kan de lichaamsbeleving verstoord zijn. De persoon kan lichaamssignalen niet goed waarnemen, begrijpen en ernaar handelen. Dit kan zich voor doen bij:

Traumatische ervaringen waarbij de lichamelijke integriteit is aangetast, zoals bij pesten of seksueel misbruik of mishandeling;
Ernstige lichamelijke ziekten waaronder somatisch medisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten;

 

 • Eetstoornissen

Problemen in het reguleren (doseren, afstemmen) van emoties en gedrag.
In de psychomotorische therapie leer je door middel van lichaamsgerichte activiteiten lichaamssignalen waarnemen. De psychomotorisch therapeut helpt jou om de betekenis ervan te begrijpen door deze lichaamssignalen te koppelen aan de gevoelens, gedachten en gedrag. Door lichaamssignalen waar te nemen en de betekenis ervan te begrijpen helpt dit om de regie over je eigen handelen te nemen. Bijvoorbeeld bij het leren aangeven van grenzen naar anderen toe, het uiten of doseren van emoties of bij het genieten van intimiteit.

 

 • Lichaamswaardering


Een negatieve lichaamswaardering kan leiden tot problemen in contact met anderen, kan een rol spelen bij problemen met eten, met intimiteit of fysieke activiteiten. De psychomotorisch therapeut helpt jou om de verstoorde lichaamswaardering te normaliseren en daarmee jouw psychisch welbevinden te verbeteren.

 

 • Ervaringsgericht leren


De psychomotorisch therapeut maakt gebruik van de principes van ervaringsgericht leren. Mensen leren door te doen en te ervaren. De kracht van deze benadering ligt in de verbinding van voelen, denken en handelen. De psychomotorisch therapeut werkt met lichaamsgerichte activiteiten en bewegingsactiviteiten. Dit kunnen individuele activiteiten zijn of activiteiten die je samen met anderen doet. Samen met de therapeut kies je activiteiten uit die voor jou betekenisvol zijn. Deze activiteiten helpen jou ervaringen op te doen waarvan je kunt leren. Waar nodig helpt de psychomotorisch therapeut jou om gevoelens en gedachten die tijdens de activiteiten een rol spelen, te verduidelijken.

Door te doen, te ervaren en door ervaringen te verduidelijken, krijg je middelen in handen om problemen aan te pakken, klachten te verminderen of deze beter te hanteren.

 

 • Persoonlijke benadering


Psychomotorisch therapeuten stemmen hun behandeling af op jouw hulpvraag en jouw persoonlijke situatie. Mensen zijn nu eenmaal verschillend, ook al hebben ze soms last van vergelijkbare klachten. De psychomotorisch therapeut maakt met jou een persoonlijk behandelplan. Samen bepalen jullie aan welke doelen je gaat werken en wat je kunt bereiken in de therapie.

 

 • Behandeling gebaseerd op richtlijnen


De psychomotorisch therapeut werkt volgens de richtlijnen die op grond van onderzoek en/of door de beroepsgroep zijn vastgesteld. De richtlijnen vormen het kader waarbinnen de psychomotorisch therapeut met jou tot een persoonlijk behandelplan komt.

 

 

Vergoedingen:

In veel gevallen valt de vergoeding van vaktherapie onder de noemer ‘alternatieve/complementaire geneeswijzen‘ of alternatieve zorg.                               Deze zorgvorm wordt alleen vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed.

Vergoeding voor vaktherapie via de aanvullende verzekering geschiedt enkel op drie manieren:

 1. De therapeut is aangesloten bij de FVB en een onderliggende beroepsvereniging voor vaktherapie. De FVB moet door de zorgverzekeraar worden erkend, en/of;
 2. De therapeut is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). De NFG moet door de zorgverzekeraar worden erkend.
 3. De therapeut is een (door VGZ) erkende zorgaanbieder en aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Soms is registratie bij een koepel vereist. 

 

Het is verstandig om voor het starten van vaktherapie eerst contact te zoeken met de therapeut en zorgverzekeraar in het kader van vergoeding.

 

Vergoedingentabel:


In de vergoedingentabel hieronder zie je de zorgverzekeraars die de FVB en/of NFG erkennen. Als de zorgverzekeraar alleen één van de beroepsverenigingen erkent, staat dat aangegeven. Staat er alleen een bedrag? Dan erkent de zorgverzekeraar beide beroepsverenigingen. Soms wordt er gerefereerd naar een erkende zorgaanbieder die aangesloten is bij de NFG (optie 3 hierboven).

 

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie